Avís legal

Aquesta pàgina web és propietat de MARTA CERVERA I ARENY, d'ara endavant EL TITULAR, domiciliat al carrer Llibertat, 27, 08226 Terrassa (Barcelona) i amb NIF número 34752584K.TERMES LEGALS I CONDICIONSLa utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant la condició d'Usuari del lloc, la qual cosa implica l'adhesió a aquestes condicions en la versió publicada en el moment en què s'hi accedeixi. Per això, es recomana a l'usuari llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. EL TITULAR podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar-los.RESPONSABILITAT I GARANTIAACCÉS.- Amb caràcter general, els usuaris podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta.CONTINGUTS.- EL TITULAR es reserva el dret d’interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts que es presten a través d’aquest en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, si s’escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis. En conseqüència, EL TITULAR no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels continguts, de manera que la utilització d’aquests per part de l'usuari es duu a terme al seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a EL TITULAR en aquest sentit.Queda prohibit transmetre o enviar a través del web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets d'EL TITULAR o de tercers.PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL.- Els drets de propietat intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, la seva marca d'EL TITULAR, així com els vincles que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat de les indicades anteriorment, són propietat exclusiva d'aquest, llevat que s'especifiqui una altra cosa. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquest web sense la prèvia autorització escrita del seu titular.LEGISLACIÓ APLICABLE.- Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola.PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS .- Als efectes del que disposa la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens pogueu facilitar durant la navegació pel nostre lloc web seran incorporades a un sistema de tractament de dades, el responsable i titular del qual és MARTA CERVERA I ARENY, amb l'única finalitat de poder gestionar la vostra petició, així com enviar-vos informació tècnica, operativa i comercial, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i/o mitjà equivalent, sobre productes, serveis , ofertes i novetats que considerem del seu interès. L'usuari, en el cas que hagués facilitat la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels nostres serveis podrà manifestar que no desitja rebre cap tipus de comunicació per aquest mitjà, sempre que no estigui lligada estrictament a la finalitat per la qual s’ha sol·licitat el servei.En el cas de comunicacions comercials enviades a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l'usuari ens presta el seu consentiment exprés per l'enviament de publicitat per aquest mitjà. Així mateix, us informem que podeu exercir la revocació de la vostra autorització sense efectes retroactius dirigint-vos per escrit a l'adreça indicada més avall.EL TITULAR es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar, i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives legalment establertes.Així mateix, us informem que teniu la possibilitat d'exercir en tot moment i de forma gratuïta, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades i revocació de la vostra autorització sense efectes retroactius, en els termes especificats en la Llei, d'acord amb el procediment legalment establert, dirigint-vos per escrit a MARTA CERVERA I ARENY, carrer Llibertat, 27, 08226, Terrassa (Barcelona).